หลอดเลือดดี ชีวิตยืนยาว

ระบบหลอดเลือด ประกอบด้วยหัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด (เปรียบเสมือนปั้มน้ำ) ส่งผ่านเครือข่ายหลอดเลือด (เปรียบเสมือนท่อน้ำ) ไปยังอวัยวะต่างๆ เมื่อเราอายุมากขึ้น ผนังหลอดเลือดจะเริ่มแข็งและหนาตัวเนื่องจากมีไขมันไปเกาะตัวอยู่ภายในผนังหลอดเลือด ภาษาแพทย์เรียกว่า “ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)” ภาษาชาวบ้านอาจเรียกว่า “ภาวะหลอดเลือดแดงมีตะกรันเกาะ” (คล้ายท่อประปาที่ใช้งานนานๆ เข้า มีตะกรันเกาะ ทำให้น้ำไม่ไหลหรือไหลได้อ่อน)

หาก “ตะกรัน” ที่เกาะค่อยๆ พอกพูนหนาตัวมากขึ้นจนท่อตีบ เลือดก็จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ ได้น้อยลงจนทำให้อวัยวะต่างๆ ขาดเลือดไปเลี้ยงและค่อยๆ เสื่อมหรือถูกทำลาย จนเกิดภาวะเจ็บป่วยต่างๆ

► สมอง เมื่อขาดเลือด ทำให้เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ สมองเสื่อม ความจำเสื่อม

► หัวใจ เมื่อขาดเลือด ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (โรคหัวใจวายกะทันหัน)

► จอประสาทตา เมื่อขาดเลือด ทำให้ตามัว ตาบอด

► ไต เมื่อขาดเลือด ทำให้ไตเสื่อม ไตวาย

► ขา เมื่อขาดเลือด ทำให้ปลายเท้าชา เป็นตะคริวตอนดึก มีอาการปวดน่องเวลาเดินมาก

► องคชาต เมื่อขาดเลือด ทำให้องคชาตไม่แข็งตัว

ปัจจัยที่ก่อผลเสียต่อหลอดเลือด

1. อนุมูลอิสระ

2. น้ำตาล

3. สารพิษโลหะหนัก

4. การอักเสบในร่างกาย

การดูแลหลอดเลือดให้ดี คือ ป้องกันไม่ให้เสื่อมเร็วหรือเสื่อมมาก ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง งดอาหารไขมันและน้ำตาลสูง

2. ตรวจประเมินสุขภาพหลอดเลือดเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น

2.1 การตรวจประเมินด้วยเครื่องมือ เช่น Max Pulse, CAVI, ABPM

2.2 การตรวจเลือดผ่านห้องปฏิบัติการ เช่น Crp, homocysteine, apo A, apo B, lipoproteine A, MDA, HbA1C, heavy metal profile

3. การดูแลรักษาด้วยทรีตเมนท์ตามสาเหตุและอาการ 

3.1 การให้สารอาหารทางหลอดเลือด

3.2 การล้างสารโลหะหนักในหลอดเลือดและลำไส้

3.3 การบริหารหลอดเลือดโดยตรงด้วยECP