Adipose Stem cell Banking


การเก็บและเพาะสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน

  • เนื้อเยื่อไขมันของทุกคนเป็นแหล่งสะสมสเต็มเซลล์ชนิด Mesenchymal (MSCs) ชั้นยอด
  • ขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และปลอดภัย นี่จึงเป็นวิธีที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย
  • MSCs มีประสิทธิภาพในการจัดเรียงโครงสร้าง และประสานเนื้อเยื่อ ซึ่งช่วยในการบำบัดและฟื้นฟู โรคเบาหวาน หลอดเลือด ตับ ภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง การอักเสบ และ ระบบประสาท