Detox Drip


การล้างสารพิษ

  • ช่วยล้างสารพิษในตับ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับสารพิษของร่างกาย
  • ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง