Mega C Drip


เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัส

  • ป้องกันการติดเชื้อหวัดและไวรัสอื่นๆ
  • เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ช่วยสมานแผลให้หายไวขึ้น