Nano Perfector


ซ่อมแซมและฟื้นฟูผิว

การใช้กระแสไฟฟ้าระดับนาโน เป็นกระแสไฟฟ้าระดับอ่อน สามารถลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อยกกระชับ เสริมสร้างเนื้อเยื่อและชั้นผิวหนัง โดยมีจุดเด่นคือ ไม่เจ็บ ไม่มีผลข้างเคียงและไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้น 

โปรแกรมเพิ่มออกซิเจนให้ชั้นผิว 

โปรแกรมฟื้นฟูผิว  

โปรแกรมยกกระชับ 

โปรแกรมลดริ้วรอยผิว 

โปรแกรมดีท็อกซ์ผิว