P - Shot


ใช้รักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย
    •  ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวดีขึ้น
    •  ช่วยให้ความสามารถทางเพศสัมพันธ์ดีขึ้น
    •  ทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวและพึ่งพอใจมากขึ้น
    •  เพิ่มความมั่นใจให้คุณผู้ชาย