โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ นอกจากการช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้ว เรายังเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับความเสื่อมของร่างกาย

อัลบั้มภาพ


บริเวณต้อนรับ

มุมพักผ่อน

ห้องส่วนตั

ห้องครอบครัว

ห้องละหมาด

ห้อง Oxygen Therapy

ห้องสวนล้างลำไส้

โถงทางเดิน